Reușim acționând împreună! , LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU PLOIEȘTI

Proiectul RAI - Reușim acționând împreună! AllGrow a cuprins mai multe activități menite să abordeze,într-o manieră proactivă și transcurriculară, fiecare dintre problemele identificate de elevi, în urma sesiunilor de consultare online, urmărind dezvoltarea competențelor secolulul al XXI-lea si a Obiectivelor Dezvoltării Durabile,pentru o mai bună incluziune socială a grupului de elevi ,prin stimularea respectului de sine al acestora.

https://www.mentimeter.com/s/3ee29cb54e5a62db1fe65f1c90bb0f4a/75218f03e30e


Obiectivele de dezvolare durabilă abordate:Provocările identificate:

1.eradicarea sărăciei/ combaterea foamei la nivelul comunității

2. nevoia de orientare vocațională

3.nevoia de securitate /de conștientizare a riscurilor în condițiile emigrării

4.nevoia de conștientizare a nevoii de reciclare, de identificare a surselor de energie regenerabilă

5.nevoia de educație calitativă (care să ofere soluții viabile în perioada de criză a pandemiei)

Provocările alese:

Toate cele 4 probleme identificate au fost abordate, pornind de la devizele „Fii schimbarea pe care vrei s-o vezi în lume!”,„ Numai împreună putem crea o comunitate definită de coeziune, pace și demnitate”.